Taking too long? Close loading screen.

Yoga takes you into the present moment. The only place where life exists.

Liquid Yoga

Liquid Yoga betekent ‘Vloeiend Verbinden’ en gaat over het ongedwongen onderzoek naar jezelf en de wijze waarop jij toegang krijgt tot de vitale levensenergie, ‘prana’. Wanneer je oordeelloos aanwezig bent in het lichaam, bij de gedachten en de emoties dan kan zich een innerlijke stilte ontvouwen. Het is hierin dat je vitale levenskracht zich kenbaar maakt en dienstbaar wordt aan wie jij bent als mens.

Het pad van yoga is een persoonlijke ontdekkingstocht en voor iedereen uniek. In de lessen zijn het de fysieke houdingen, ademoefeningen en meditatie die je een praktische leidraad bieden om bij je innerlijke stilte te komen. Door aandachtig te voelen, ademen en bewegen, kan dieper gelegen spanning losweken. Als deze oplost, is er ruimte en ontspanning. Een innerlijke rust ontwaakt en het denken wordt helder. Je komt evenwichtiger in je leven te staan met een gezond en krachtig lichaam. Er groeit een vertrouwen in jezelf, je lijf en je leven wat voorbij gaat aan goed of fout. Dit leid je naar een levenshouding die verruimt en opent op alle gebieden: Je komt vanuit de verbinding met jezelf in de wereld te staan. Yoga kan je hierin eindeloos blijven ondersteunen. Het is een pad dat altijd in ontwikkeling is.